I mai varslet Måsøval at de gikk til sak mot staten. Selskapet saksøkte staten ved Nærings- og fiskeridepartementet for 29,8 millioner kroner etter at de måtte slakte ut fisk etter feil påvisning av sykdom.

Saken har gått i retten i november og nå er dommen klar.

I en børsmelding fra Måsøval opplyser selskapet at staten v/Nærings- og fiskeridepartementet dømmes til å betale Måsøval 12,8 millioner kroner i erstatning for fortjenestap og påførte utgifter som følge av feildiagnosen, med tillegg av avsavns- og forsinkelsesrenter.

Måsøval (tidligere Måsøval Fiskeoppdrett)
  • Lakseselskap med hovedkontor på Frøya og produksjon i flere kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal.
  • Har rundt 260 ansatte etter oppkjøpet av Vardal Gruppen og rask vekst.
  • Kontrollerer store deler av verdikjeden.
  • Slaktet nær 22.000 tonn laks i 2022, og omsatte da for 1,99 milliarder kroner. Årsresultatet for 2023 er først klart om en måneds tid.
  • Børsnotert i Oslo. Største eier er Måsøval-familien med rundt 70 prosent.

Feildiagnose

Det var i august 2019 at Mattilsynet meldte om at det var påvist PD variant SAV3 på lokaliteten Kattholmen, som ligger i Kristiansund kommune.

Denne varianten av sykdommen aksepteres vanligvis ikke nord for Hustadvika.

På grunn av antakelsen av varianten SAV 3 fikk Måsøval pålegg om å slakte ut fisken. Etter over en uke viste det seg at viruset på lokaliteten likevel ikke var varianten SAV3, men SAV2. Det hadde skjedd en feil ved analysen av prøvene hos Veterinærinstituttet (VI). Slaktevedtaket ble opphevet, men Måsøval anslo da at rundt 70 prosent av laksen allerede var slaktet.

– Det er ille, og dramatisk for selskapet å få påvist feil variant av viruset. Vi beklager på det sterkeste. Det vil bli viktig å ta tak i arbeidet og prosessen rundt diagnostikken på en bred måte, også med eksterne parter, sa Jorun Jarp til IntraFish i desember 2019. Da var hun beredskaps- og sikkerhetsdirektør i Veterinærinstituttet.

Vært i dialog

I børsmeldingen fra i mai der Måsøval varslet søksmål opplyste selskapet at de hadde vært i dialog med staten om erstatningskrav etter utslaktingen.

På tidspunktet av feildiagnosen sto det 715.000 laks i anlegget, med en snittvekt på fire kilo.

– Før feildiagnostiseringen ble konstatert, hadde Måsøval i henhold til forskriften slaktet stort deler av fisken på anlegget, samt på naboanlegget Or. Etter at feildiagnosen ble konstatert, krevde Måsøval erstatning fra stat. Staten erkjente ansvar for feildiagnostiseringen i november 2022, sto det i meldingen i mai.

Dommen ble forkynt for partene 29. desember ifølge fredagens børsmelding. Det er fortsatt mulig å anke dommen og den er således ikke rettskraftig enda.