Måsøval (tidligere Måsøval Fiskeoppdrett)
  • Lakseselskap med hovedkontor på Frøya og produksjon i flere kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Har eget settefiskanlegg. Ble i vår hovedeier av et slakteri på Averøya utenfor Kristiansund
  • Måsøval-familien kontrollerer også det islandske lakseselskapet Laxar, men det er ikke en del av denne transaksjonen
  • Selskapet venter å produsere rundt 21.000 tonn laks i år
  • Måsøval as har rundt 150 ansatte

Anlegget skal etter planen bygges på Frøya i Trøndelag, hvor selskapet også har hovedkontor.