Mattilsynet gjennomfører i disse dager en tilsynskampanje mot lakseslakterier, hvor rutiner for varsling om listeriafunn