Borgarting lagmannsrett har konkludert. Patentet som selskapet Intervet International fikk tildelt i 2018 burde aldri ha blitt gitt. Det har nemlig såkalt oppfinnelseshøyde.

Invervet International er et selskap eid av det amerikanske legemiddelkonsernet Merck Animal Health, tidligere MSD. Det fikk et patent knyttet til en teknologi som fikk fisken i merder til å svømme gjennom et bestemt område, hvor den ble filmet. Bildene ble så tolket, slik at lakselus automatisk ble talt.

Konkurrent klaget

Selskapet Biosort i Bærum, som også har tilsvarende teknologi, kom med innsigelser på patentet.