Onsdag ble det kjent at Nærings- og fiskeridepartementet trekker i bremsen, og har besluttet at den foreslåtte miljøteknologiordningen skal utredes av Havbruksutvalget. Det skaper sterke reaksjoner.

– Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal si. Det er sjelden jeg blir målløs. Men dette kan ikke karakteriseres som noe annet enn en pinlig stopp for bærekraftig utvikling av havbruksnæringen i kystsonen, sier administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene i en melding.

Også Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge reagerer kraftig.