Mitsubishi-eide Cermaq er blant verdens aller største lakseselskaper, og har oppdrett i Norge, Canada og Chile. Konsernet har såkalt avvikende regnskapsår, hvor regnskapsåret 2022 går fra perioden 1. april 2022 til 31. mars 2023.

I denne perioden fikk konsernsjef Steven Rafferty betalt totalt 7,9 millioner kroner, fremgår det av notene fra selskapets årsrapport. Beløpet fordeler seg på 5,1 millioner kroner i lønn, 2,6 millioner kroner i bonus og 0,2 millioner kroner i andre godtgjørelser.

Videre opplyses det at Geir Molvik året før fikk totalt 6,4 millioner kroner i avlønning – samt en pensjonsordning verdt 3,6 millioner kroner det året.