Det melder NRK mandag formiddag.

Det var i august 2021 at politiet rykket ut til melding om akutt forurensing utenfor et lakseslakteri i Alta. Grieg Seafood meldte at 96.000 laks døde.

Det var en ansatt som ikke hadde tilstrekkelig opplæring som fikk ansvaret for å etterfylle tankene. Politiet i Finnmark mener Grieg Seafood har brudd både forurensingsloven og dyrevelferdsloven, skriver NRK.

- Svært beklagelig

Samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark skriver i en e-post til Intrafish at de så langt ikke har fått sett på forelegget og begrunnelsen fra politiet og vil gjøre en vurdering når de har fått sett på det.

– Klorutslippet i 2021 var svært beklagelig, og noe som ikke skal skje. Vi har siden den gang gjort flere tiltak for å sikre at noe tilsvarende ikke skal skje igjen, og vi har dratt lærdom av hendelsen på flere nivåer i organisasjonen, skriver han.

–En uavhengig miljøundersøkelse utført av Akvaplan-niva viste heldigvis at Altafjorden ikke ble påvirket av utslippet. Undersøkelsen bestod blant annet av bunnmiljøundersøkelser, ROV-undersøkelser og andre analyser.

96.000 laks døde

Kommunikasjonssjef i Grieg Seafood, Kristina Furnes, bekreftet den gang hendelsforløpet utenfor anlegget deres i Simanes i Alta.

– Klor brukes normalt til å desinfisere slaktevannet. Per nå antar vi at 96.000 individer laks dessverre er døde, skrev hun i en pressemelding.

Den tapte laksen skal ha hatt en verdi på rundt 30 millioner kroner. Samtidig falt aksjekursen da hendelsen ble kjent.

Kort tid etter utslippet kom en miljøundersøkelse der de kunne slå fast at utslippet ikke påvirket Altafjorden. Undersøkelsen ble gjennomført av Akvaplan-niva.

– Heldigvis vil restitusjon og rekolonisering rundt slakteriet ifølge miljøundersøkelsen gå raskt. Likefult er hendelsen svært alvorlig, og noe som ikke skal skje. Særlig vondt er det å tenke på hva fisken vår har gått gjennom. Som vi har sagt før - dette er en fiskevelferdstragedie, uttalte Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark den gang.

(Oppdatert med kommentarer fra Grieg Seafood 08.05.23 kl 13.10)