RAS-leverandøren Krüger Kaldnes AS har saksøkt Mowi. Intrafish omtalte for ett år siden at det var uenighet hos partene. Det er brann under byggingen av et anlegg til 400 millioner kroner i Skjervøy kommune som står sentralt i uenigheten om sluttoppgjør og erstatningskrav.

Mandag startet rettssaken i Hordaland tingrett. Det er satt av fem dager til saken.

Saken dreier seg om Krügers krav om sluttoppgjør i forbindelse med en prosessteknisk leveranse til Mowis settefiskanlegg, ifølge sluttinnleggene.

Mowi mener på sin side at sluttoppgjøret er gjort opp ved motregning.