Mowi rapporterte onsdag morgen sterke kvartalstall. Grunnet lav gjeld og utsikter til sterke priser, valgte selskapet å betale ekstra mye i utbytte. Snart overføres rett over 1 milliarder kroner fra selskapet til dets eiere.

Parallelt med dette er selskapet godt i gang med sitt program for å redusere kostnader, et program det lanserte i 2018.

Totalt har selskapet fra 2018 til utgangen av andre kvartal 2021 kuttet 155 millioner euro (cirka 1,6 milliarder kroner) i kostnader. Over halvparten av dette er i oppdrettsvirksomheten.

Over 1.000 initiativer

Konsernet har identifisert rundt 1.050 ulike initiativer for å kutte kostnader.

Det spenner over områder som;

  • Båter og behandlingskapasitet
  • Nøter og notvask
  • Vaksiner og lignende
  • Ekstern service, og kutt av avgifter

I 2021 er målet å kutte kostnader på 25 millioner euro (cirka 260 millioner kroner). Så langt (per utgangen av andre kvartal) er 18 millioner euro av det realisert.

Lønn er nest største kostnad

Etter innkjøp av fôr, er lønn og personell den største kostnaden for Mowi. I 2020 brukte selskapet 558 millioner euro (cirka 5,8 milliarder kroner) på denne posten.

Gjennom bruk at mer automatisering og digitalisering (det såkalte Mowi 4.0-initiativet) mener selskapet at det er i stand til å produsere samme volum med rundt 10 prosent færre årsverk innen 2024. Selskapet har tidligere sagt at det likevel vil øke antall ansatte, da det har ambisjoner om å vokse så mye i tonn at det mer enn motvirker effektivitetsforbedringer.

Under kvartalspresentasjonen onsdag kom det frem at selskapet likevel nå, for første gang, har redusert antall heltidsansatte.

– Siden kostnadsprogrammet startet, er antall årsverk redusert med rundt 650. Målet er at vi går ut av 2021 med en reduksjon på totalt 950 årsverk siden oppstart av programmet, sier konsernsjef Ivan Vindheim til IntraFish.

Mowi har lakseproduksjon i alle de store produksjonslandene, blant annet her i Canada. Foto: Mowi

Primært naturlig avgang, men noen oppsigelser er ikke til å unngå

Konsernet satser på at det meste av reduksjonen skjer gjennom såkalt naturlig avgang, altså at folk som sier opp eller pensjonerer seg ikke blir erstattet. Likevel er selskapet i noen tilfeller nødt til å gå til oppsigelser.

– Dessverre er det ikke helt til å unngå. Vi har rundt 12.000 ansatte i Mowi fordelt på en rekke ulike land, fabrikker og områder. Selv om det meste av reduksjonen skjer gjennom naturlige avganger, må vi dessverre unntaksvis også gjøre oppsigelser, sier Vindheim.

Han sier det er naturlig at færre folk trengs for å produsere samme mengde fisk.

– Vi prøver hver dag å drive litt bedre enn vi gjorde i går. Over tid trenger vi da litt færre hender for å gjøre det samme arbeidet. Det er en naturlig utvikling som resultat av hardt arbeid, sier Vindheim.

Han tror ikke at oppsigelser blir nødvendig i den norske delen av konsernet.

– Men en kan aldri utelukke det helt i enkelttilfeller.