Laksegigantet Mowi produserte mest laks, og hadde også best marginer i fjerde kvartal. På Vestlandet knuser selskapet konkurrentene sine.

Det viser en sammenligning av marginer per kilo som DN/Intrafish har gjort, basert på selskapenes kvartalsrapporter.

I Mowis norske virksomhet på Vestlandet ble driftsresultatet per kilo 30,5 kroner i fjerde kvartal. Til sammenligning hadde Lerøys virksomhet i samme region kun 0,4 kroner kiloen, mens Grieg Seafood Rogaland tjente 10,4 kroner. Tallene er ikke direkte sammenlignbare, da for eksempel Mowi-tallene også har med et bidrag fra fôrproduksjonen og selskapene har både ulik sammensetning og praksis for rapportering.