- Vi er svært fornøyd med rekordresultater i selskapets tre forretningsområder, havbruk, videreforedling og fôrproduksjon, i et likevel krevende år. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke mine 11.500 kollegaer verden over som har levert rekordvolumer og enestående resultater, sier konsernsjef Ivan Vindheim i en melding onsdag morgen.

Styret i selskapet har besluttet et utbytte på 1,90 kroner per aksje for fjerde kvartal, noe som tilsvarer i underkant av en milliard kroner.

Når det gjelder den nye omtalte lakseskatten går det fram at Mowi ser skattebetalinger på rundt 280 millioner euro i 2024, inklusive grunnrenteskatt på rundt 55 millioner euro - tilsvarende 628 millioner kroner.

Det fremgår av presentasjonsmateriellet til selskapets kvartalsrapport onsdag.

Rekordsterkt resultat

Selskapet hadde allerede publisert hovedtallene for fjerde kvartal. Det gjorde det i en oppdatering 18. januar, hvor det ble opplyst at driftsresultatet i kvartalet endte på rundt 203 millioner euro (ca 2,4 milliarder kroner).

I samme oppdatering opplyste selskapet at det slaktet rundt 129.000 tonn laks i kvartalet, og at Norge var det produksjonslandet deres med både høyest slakting og best marginer (ca 2,4 euro per kilo).

Omsetningen ble 1.428 millioner euro i fjerde kvartal 2023, sammenlignet med 1.362 millioner samme periode året før. Netto rentebærende gjeld var 1.790 millioner euro ved utgangen av fjerde kvartal, inkludert 115 millioner euro i datterselskap Arctic Fish.

Spareprogram

Resultatet for hele 2023 ble rekordhøyt, med et driftsresultat på rundt 1,03 milliarder euro, eller 11,7 milliarder kroner. Også slaktevolumet på 475.000 tonn var ny rekord for laksegiganten.

Mowi hadde en realisert oppdrettskostnad i fjerde kvartal på 5,58 euro pr kilo, ned fra 5,73 euro per kilo i tredje kvartal går det fram av dagens melding til markedet. Kostnaden er ventet å øke i første kvartal, som følge av sesongmessige lavere volumer og mindre utvanning av kostnadene.

Selskapet fullførte i 2023 et kostnadsprogram med akkumulerte årlige besparelser siden 2018 på 285 millioner euro, hvor 55 millioner euro kom fra 2023-programmet. Mowi starter samtidig et nytt kostnadsprogram for 2024 på 25 millioner euro, hvor blant annet målet er å spare inn 324 ansatte gjennom programmet. Det skal skje gjennom naturlig avgang, og redusert overtid samt redusert innleid arbeidskraft.

Mowi har tidligere fått kritikk fra egne rekker i forbindelse med sentralisering av arbeidsoppgaver. Du kan lese mer her:

Slaktevolum

Selskapet forventer fortsatt et slaktevolum på 500.000 tonn i 2024. I første kvartal ventes slaktevolumet å bli 102.500 tonn.

Da venter Mowi å slakte 58.500 tonn i Norge, 14.000 tonn i Skottland, 12.000 tonn i Chile, 11.500 tonn i Canada, 1.500 tonn i Irland, 2.500 tonn på Færøyene og 2.500 tonn på Island.

I hele 2024 venter Mowi å slakte 305.000 tonn i Norge, 64.000 tonn i Skottland, 74.000 tonn i Chile og 30.000 tonn i Canada. For Irland, Færøyene og Island ventes slaktevolumet å være henholdsvis 7.000, 10.000 og 10.000 tonn. Dette er uendret fra tredjekvartalsrapporten.

- Så sent som i 2018 produserte vi 375 000 tonn i Mowi. Vi har med andre ord vokst med 125 000 tonn de siste årene, som tilsvarer en årlig vekst på 4,9% mot næringens 2,9%. Dette er i stor grad organisk vekst, og Mowi har en rekke vekstinitiativ som er forventet å gi ytterligere volumvekst også fremover. Den viktigste er kanskje postsmolt-satsingen vår, som vi lanserte på kapitalmarkedsdagen i 2021, uttaler Vindheim i dagens melding.

Ved slutten av 2024 vil Mowis postsmolt-kapasitet være på nesten 40 millioner postsmolt og vil med det utgjøre om lag 25% av konsernets totale smolt- produksjon. I Norge vil Mowis postsmolt-andel være på om lag 50% når en tar ut Region Nord fra regnestykket av naturlige årsaker. Mowi opplyser at de forventer at dette vil føre til både bedre konsesjonsutnyttelse og økt fiskevelferd og overlevelse.

Flere rekorder

Det ble et rekordår også for videreforedling og fôr for selskapet. Mowi Consumer Products, konsernets videreforedlingsvirksomhet, hadde nok et sterkt kvartal og år med operasjonelle og finansielle rekorder som følge av sterk etterspørsel går det fram av dagens melding.

Operasjonelt driftsresultat for året på 152 millioner euro (1,7 milliarder kroner) og produksjon på 232 000 tonn i er nye rekorder for selskapet.

- Dette er imponerende resultater og det er gledelig at Consumer Products forbedringsprogram virkelig har begynt å kaste av seg, sier Vindheim i meldingen.

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også et sterkt kvartal og kan i tillegg feire sitt beste år noensinne med et brutto driftsresultat (EBITDA) på 52 millioner euro (594 millioner kroner), skriver selskapet i sin oppdatering.

- Fôrvolumene i Norge ble rekordhøye 405 000 tonn i fjor, som følge av den sterke veksten i den norske havbruksvirksomheten og dermed sterk etterspørsel etter fôr, uttaler Vindheim.

Totalt solgte Mowi 523 000 tonn laksefôr i 2023.

Påstått prissamarbeid

Mowi og andre lakseaksjer falt markert i slutten av januar, da EUs konkurransemyndigheter kom med en oppdatering på saken om påstått ulovlig prissamarbeid mellom flere store lakseprodusenter.

EU-kommisjonen er bekymret for at de seks selskapene mellom 2011 og 2019 utvekslet kommersielt sensitiv informasjon knyttet til salgspriser, tilgjengelige volumer, salgsvolumer, produksjonsvolumer og produksjonskapasitet, i tillegg til andre prissettende faktorer.

– Det er egentlig ikke noe nytt, men nå nærmer det seg en konklusjon, sa Nordea Markets-analytiker Herman Aleksander Dahl, og viser til at undersøkelsene begynte for flere år siden.

Selskapene sier at de ikke har gjort noe ulovlig. I USA og Canada har selskapene inngått flere forlik i sivile søksmål knyttet til samme problemstilling, mens amerikanske myndigheter har henlagt straffesaken i samme sakskompleks. Selskapene avviser bestemt at de har gjort noe ulovlig.

Dette er ikke den eneste saken Mowi kjemper. I sommer varslet selskapet at det vil saksøke den norske stat for lovligheten rundt innføringen av grunnrenteskatten, særlig det som går på bunnfradraget. For et par uker siden ble det kjent at også Fredriksen-familien samt en tysk investor går sammen med Mowi i dette søksmålet.