Det er en oppgang fra samme kvartal i fjor, da tilsvarende resultat var 99 millioner euro, viser selskapets kvartalsvise slakteoppdatering publisert onsdag morgen.

Finansanalytikere som følger selskapet tett hadde ventet et operasjonelt driftsresultat på 152 millioner euro, ifølge en sammenstilling gjort av TDN Direkt.

Mowi melder om et slaktevolum på 108.000 tonn i kvartalet, mot et ventet (og guidet) volum på 109.000 tonn.

Driftsresultatet per kilo i den norske virksomheten ble 1,65 euro per kilo, mot forventet 1,66 euro.

Slaktevolum og marginer i de ulike regionene er som følger:

Region Volum (tonn) Ebit/kg (euro)
Norge 56.000 1,65
Skottland 19.000 1,55
Canada 13.500 -0,5
Chile 15.000 1
Irland 2.000 1,85
Færøyene 2.500 1,9

Marginalt høyere kostnader

Mowi opplyser at kostnadene i oppdrettsvirksomheten i kvartalet var 4,50 euro per kilo, opp fra 4,47 euro per kilo samme kvartal i fjor.

Det opplyses også at virksomheten i Canada tok et tap på 15 millioner euro, tilsvarende 0,14 euro per kilo, relatert til ILA-syk fisk i Newfoundland.

Videre opplyses det at operasjonelt driftsresultat i consumer products-virksomheten ble 16 millioner euro i kvartalet (ned fra 23 millioner euro samme kvartal i fjor), mens de i fôrvirksomheten fikk et resultat på 3 millioner euro (ned fra 6 millioner euro).

Ved utgangen av kvartalet var konsernets netto rentebærende gjeld på rundt 1.160 millioner euro.

Komplett rapport for andre kvartal blir offentliggjort 25. august.