– Rekordvolumer, sesongmessig gode laksepriser og ikke minst fantastisk innsats fra mine 11.500 kolleger over hele verden har resultert i enda et rekordkvartal for Mowi, sier konsernsjef Ivan Vindheim i en børsmelding onsdag morgen.

Lakseselskapet hadde allerede 18. oktober meldt om sine hovedtall. Operasjonelt driftsresultat endte på 203 millioner euro, eller 2,3 milliarder kroner. Det var noe svakere enn samme kvartal i fjor, og også noe svakere enn finansanalytikerne hadde ventet.

Inntektene for selskapet ble rekordhøye 1,36 milliarder euro, sammenlignet med 1,26 milliarder euro i samme kvartal i fjor går det fram av meldingen onsdag.

– Volumvekst gjennom hele verdikjeden er en av grunnpilarene i Mowis strategi. Veksten innen havbruksvirksomheten har vært imponerende de siste årene, og det å krysse 500 000 tonn-grensen er stort for oss, sier Vindheim.

Selskapet har besluttet å dele ut et utbytte på 1,50 kroner per aksje til sine aksjonærer – til sammen 775 millioner kroner.

Mowi
  • Verdens største lakseselskap. Har produksjon i syv land, og salg og foredling i enda flere
  • Har rundt 11.500 ansatte
  • Selskapets største virksomhetsområde er Norge, hvor det har produksjon langs hele kysten. Hovedkontoret ligger i Bergen
  • Eier virksomhet i hele verdikjeden, fra fôrproduksjon og settefiskanlegg til lakseoppdrett i sjø, slakterier og foredling
  • John Fredriksen og Folketrygdfondet er største eiere, med hhv. 14,4 og 8,1 prosent
  • I 2022 endte omsetningen på 4,9 milliarder euro, mens justert driftsresultat var 1,0 milliarder euro

Best i Norge

Mowi produserer laks i syv ulike land. Norge er det desidert største produksjonslandet, med over halvparten av slaktevolumene. Norge var også det mest lønnsomme landet for Mowi i kvartalet, med et driftsresultat på 2,15 euro eller 24,5 kroner per kilo.

Svakest resultat fikk selskapet i Canada, hvor det gikk i minus på driften. Island endte så vidt i pluss.

Slaktingen på Island i kvartalet var på 4.500 tonn, sammenlignet med 86.000 tonn i Norge eller 135.000 tonn totalt.

I Mowi Norge, selskapets største havbruksenhet, har forventet produksjon for 2023 økt til rekordhøye 295.000 tonn fra 290.000 tonn, som følge av god tilvekst i sjø og god operasjonell drift. Neste år forventer selskapet å produsere 305 000 tonn, og passerer med det 300 000 tonn for første gang i selskapets 60 år lange historie går det fram av meldingen onsdag.

– Å produsere mer enn 300 000 tonn sunn og bærekraftig mat i Norge er en stor milepæl for oss, og viser igjen hvor dyktig og effektiv den norske organisasjonen er. Jeg er svært imponert over måten de leverer på. For å sette det i perspektiv, tilsvarer Mowis norske volumer alene nesten hele norsk landbruks totale kjøttproduksjon, sier Vindheim i meldingen.

Stordrift og digitalisering

Intrafish omtalte i går selskapets nye stordriftssentral i Bodø – verdens største i sitt slag. Derfra skal selskapet betjene 295 mærer fordelt på 39 anlegg i region Nord (fra kommunene Flatanger i Nord-Trøndelag til Kvænangen på grensen til Finnmark).

Sentraliseringen i Bodø har allerede skapt reaksjoner – både hos tillitsvalgte og blant lokalpolitikere - les saken her:

Videreforedling og fôr

I børsmeldingen om selskapets tredjekvartal går det videre fram at Mowi har hatt et sterkt kvartal for videreforedling og fôr. Mowi Consumer Products, selskapets videreforedlingsvirksomhet, hadde nok et
sterkt kvartal både operasjonelt og finansielt, med sesongmessig rekordhøye
volumer og resultater.

– De sterke resultatene innen videreforedling kommer først og fremst på grunn av god drift, men også økte volumer og sterk etterspørsel. Til tross for en krevende økonomisk situasjon for mange, fortsetter etterspørselen etter laks å være god, sier Vindheim i meldingen.

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også et sterkt kvartal med de høyeste inntektene og inntjeningen for et tredje kvartal så langt. Den sterke veksten for havbruksvirksomheten i Norge førte også til rekordproduksjon på konsernets norske fôrfabrikk.

Bærekraftskåring

Tirsdag denne uken ble Mowi kåret til verdens mest bærekraftige produsent av animalske
proteiner av Coller FAIRR. Det er femte år på rad selskapet topper den anerkjente listen som rangere de 60 største børsnoterte proteinprodusentene på en rekke bærekraftsparameter.

– Bærekraft er en viktig del av DNAet i Mowi og gjennomsyrer alt vi gjør. Denne kåringen viser igjen at Mowi er i førersetet på bærekraftig matproduksjon, sier Vindheim i meldingen.

Men Mowi sliter som andre i oppdrettsnæringa med lakselus - næringas store utfording.

Som DN/IF omtalte forrige uke, har Mowi etter kvartalets utløp har til dels store problemer med lakselus på Island. Store mengder lakselus har spist skinnet av hodene av en rekke Mowi-fisk nordvest på Island.