I en oppdatering mandag morgen opplyser selskapet at operasjonelt driftsresultat i kvartalet endte på rundt 239 millioner euro (ca 2,56 milliarder kroner), opp fra 146 millioner samme kvartal i fjor.

Ifølge estimater innhentet av Infront var det på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 230 millioner euro.

For 2022 samlet sett ble operasjonelt driftsresultat dermed rundt 1.005 millioner euro, eller rundt 10,79 milliarder kroner.

Slaktet mer

Slaktevolumet var 130.500 tonn i kvartalet, mot ventet 127.000 tonn og tidligere guidet av selskapet på 126.900 tonn.

I den norske virksomheten var slaktevolumet 87.000 tonn, mot ventet 79.100 tonn. Selskapet hadde på forhånd selv guidet et volum på 79.300 tonn for Norge i fjerde kvartal.

Selskapet opplyser videre at slaktevolumet med opphav i Norge bidro med et operasjonelt driftsresultat gjennom verdikjeden på rundt 2,30 euro pr kilo, sammenlignet med Infront-konsensus på 2,35 euro pr kilo. Virksomheten i Chile bidro med om lag 1,10 euro pr kilo, mot ventet 1,05 euro pr kilo.

Skottland-virksomheten bidro med 0,70 euro pr kilo, mot ventet 0,61 euro pr kilo, mens Canada-virksomheten bidro med rundt 1,50 euro pr kilo, mot ventet 0,46 euro pr kilo.

Rapportert netto rentebærende gjeld (NIBD), eksklusive IFRS 16-effekter, var på om lag 1.760 millioner euro ved utgangen av kvartalet, hvorav rundt 70 millioner euro er i Arctic Fish. NIBD ekskludert kjøpet av Arctic Fish var på 1.510 millioner euro. Arbeidskapitalbinding var rundt 225 millioner euro i kvartalet, hovedsakelig knyttet til midlertidige forhold, inkludert varelager og kundefordringer i Salg & Markedsføring.

Videre ble operasjonelt driftsresultat for Consumer Products 42 millioner euro, mens innen fôrvirksomheten var driftsresultatet 17 millioner euro i kvartalet. Operasjonelt driftsresultat gjennom verdikjeden for laks av irsk opprinnelse var -5 millioner euro, negativt påvirket av svært lave volumer og utfordrende biologi, skriver selskapet.

Selskapet hadde følgende slaktevolum i kvartalet:

Sted Volum i tonn Driftsres pr kg (eur)
Norge 87.000 2,30
Skottland 10.500 0,70
Chile 18.500 1,10
Canada 11.000 1,50 (2,15 i Vest-Canada)
Irland 500 NA
Færøyene 3.000 1,75
Totalt 130.500 NA