– Jeg tror virkelig ikke at konsekvensene er komplett forstått av politikerne. (..) Dette er et anti-business-forslag, sa konsernsjef Ivan Vindheim onsdag morgen.

Lakseselskapet Mowi leverte et rekordsterkt resultat for tredje kvartal, med et justert driftsresultat på 240 millioner euro, en nær dobling fra året før. Ledelsen feiret ikke de gode resultatene, men så heller fremover. Mye tid ble brukt til å snakke om forslaget til en grunnrenteskatt på 40 prosent i Norge.

– Alle strukturelle investeringer i Norge er satt på hold inntil videre, sa toppsjefen.

Forslaget til en skatt basert på en såkalt normpris, altså lakseprisen fra Nasdaq, gjør også at det er full stopp i kontraktsmarkedet i Norge.

– Kontraktsmarkedet for norsk laks er i alle praktiske formål dødt, sa Vindheim.

Selskapet har imidlertid omfattende produksjon i land som Canada, Chile og Skottland, hvor det for tiden er et godt kontraktsmarked.

Stramt utbud

I tredje kvartal kom det langt mer laks fra Chile enn ventet, noe som gjorde at utbudet av laks globalt steg med 7 prosent fra samme kvartal i fjor. Økt slakting i Chile skyldtes delvis at mange var plaget med sykdommen SRS som gjorde at fisken ble slaktet tidligere enn planlagt, noe som igjen gir mindre fisk fremover. I tillegg var slaktevektene der nede høyere enn ventet, ifølge Mowi.

Dette kombinert med forslaget til grunnrenteskatt i Norge, er faktorer som gjør at det nå ventes lavere vekst i utbudet globalt neste år enn tidligere estimert.

– Vi venter en økning på rundt 1 prosent neste år, sa finansdirektør Kristian Ellingsen.

Kombinert med fortsatt god etterspørsel i de fleste markedene, tegner det et positivt bilde for lakseprisen, ifølge toppsjef Ivan Vindheim.

– Med en fortsatt god etterspørsel, ser det ut til å bli et stramt marked fremover, sa han.

Venter ny rekord

Selv venter Mowi at konsernet slakter 460.000 tonn laks i år. Det er like mye som tidligere anslått, selv om det gjør noen små justeringer mellom de ulike landene (øker anslaget for Norge, nedjusterer for Skottland og Chile).

Til neste år venter Mowi å slakte 470.000 tonn laks.

– Det vil være en ny rekord for Mowi, sa Vindheim.

Slaktingen for Mowi i 2023 ventes å fordele seg slik:

  • Norge: 290.000 tonn
  • Skottland: 65.000 tonn
  • Chile: 71.000 tonn
  • Canada: 27.000 tonn
  • Irland: 6.500 tonn
  • Færøyene: 10.500 tonn

Tallene for Arctic Fish, selskapet på Island som Mowi har inngått avtale om å kjøpe 51 prosent av, er ikke inkludert i tallene. Dette selskapet venter å slakte 10.600 tonn laks i år, og har enda ikke oppgitt estimater for 2023.

Mowi-aksjen endte dagen med et fall på 0,8 prosent til 155,25 kroner, noe som priser selskapets egenkapital til 79,4 milliarder kroner.

_________________________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere saker fra sjømatnæringa? Prøv et abonnement på IntraFish - kun kr. 1 første måned - registrer deg her!