Oppdretterne kan fra onsdag 27. juli melde seg på til årets auksjon av nye laksetillatelser, som blir holdt 27. september.

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding onsdag.

– Havbruksnæringen er av stor betydning for norsk matproduksjon og verdiskaping, og skaper trygge arbeidsplasser i kystsamfunn fra nord til sør. Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter. Ved å tildele vekst med både fastpris og auksjon, har vi et godt system som sikrer inntekter til staten og kommunesektoren, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen.

Kort om «Trafikklyssystemet»
  • I trafikklyssystemet skal produksjonskapasitet utlyses annethvert år. Systemet baserer seg på lakselusnivåene i hver av de 13 produksjonsområdene (PO) kysten er inndelt i.
  • I grønne produksjonsområder kan oppdrettere søke om økt MTB inntil 6 prosent.
  • I gule produksjonsområdet kan oppdrettere fortsette drift med uforandret MTB.
  • I røde områder kan departementet velge å nedjustere oppdretternes MTB.

Oppdrettsnæringen kan vokse med til sammen seks prosent i produksjonsområder der dette er miljømessig forsvarlig. Denne veksten blir tildelt i to omganger. Først ble om lag én sjettedel av den totale veksten tilbudt til fastpris. Det som ikke ble kjøpt til fastpris, vil bli auksjonert ut sammen med de resterende fem sjettedelene av den samlede veksten.

66 selskaper har søkt om vekst

Fristen for å søke om vekst til fastpris gikk ut 28. juni 2022.

Ifølge meldingen er det til sammen er det mottatt søknader fra 66 selskaper. Søkerne har betalt inn nærmere 1 milliard kroner for over 5.000 tonn økt produksjon. Om lag 90 prosent av kapasiteten som ble tilbudt til fastpris, ble solgt. Prisen per tonn var 200.000 kroner. Dette er foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet.

– Interessen vi har sett til nå viser en næring med stor fremtidstro og ambisjoner. Med auksjon av nye tillatelser, vil det bli nye muligheter for vekst som legger grunnlag for arbeidsplasser i distriktene, sier fiskeri- og havministeren i meldingen.

Om auksjonen
  • Registreringen blir åpnet 27. juli og fristen for å registrere seg til auksjonen er 30. august 2022.
  • Tildelingen vil som ved de foregående tildelingsrundene skje gjennom en klokkeauksjon. Dette er en åpen, simultan auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder.
  • Det er kun mulig å registrere seg gjennom Fiskeridirektoratets elektroniske nettløsning.
  • For å kunne registrere seg må budgiver blant annet stille en bankgaranti.
  • Mer informasjon gjøres fortløpende tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider.
Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet