Slakteriet som heter Namdal Seafood, ligger i Flatanger kommune i regionen Namdalen helt nord i Trøndelag. Slakteriet vil stå ferdig i månedsskiftet