Den stående laksebiomassen ved utgangen av oktober 2022 var 813.000 tonn, sammenlignet med 845.000 tonn samme måned året før, som gir en nedgang på rundt fire prosent på årsbasis, ifølge tall fra Sjømat Norge torsdag.

2022-generasjonen var på 330.200 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 345.000 tonn for 2021-generasjonen samme måned året før.

2021-generasjonen var på 482.000 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 500.000 tonn for 2020-generasjonen samme måned året før.

Snittvekten for generasjonene 2022 og 2021 var henholdsvis 1,0 og 3,3 kilo per fisk ved utgangen av perioden, mot henholdsvis 1,1 og 3,6 kilo for 2021- og 2020-generasjonen pr utgangen av samme måned året før.