2022 var et år med god inntjening for lakseprodusentene. Samtidig førte forslaget til grunnrenteskatt til et massivt kursfall, som ikke er hentet tilbake. Til sammenligning endte hovedindeksen omtrent i null, godt hjulpet av høye olje- og gasspriser.

Sjømatindeksen viser tydelig at både sjømatindeksen og hovedindeksen falt før forslaget ble offentliggjort 28. september, og at sjømatindeksen stupte den dagen.

Av de 29 aksjene i oversikten vår, var det kun fem som endte året med en børsoppgang. Best utvikling hadde Gigante Salmon, selskapet som bygger et landbasert lakseanlegg sør for Bodø.

Selskapet startet anleggsarbeidet i september 2021, og produksjonen skal etter planen starte i september 2023. Tross navnet er Gigante Salmon et lite selskap i børssammenheng. Verdien ved utgangen av året var på kun 860 millioner kroner. Til sammenligning var for eksempel Lerøy Seafood Group priset til 32,8 milliarder kroner.

29 «sjømataksjer»

Intrafishs oversikt under viser 29 «sjømataksjer» notert ved de ulike markedsplassene til Oslo Børs. Når vi skriver sjømataksjer i anførselstegn, er det fordi oversikten også inkluderer selskaper som ikke produserer fisk, men leverer utstyr blant annet til sjømatnæringen. To eksempler på dette er Akva Group som hovedsakelig leverer utstyr og tjenester til fiskeoppdrettere. Bewi startet som en fiskekasseprodusent, men selskapet leverer nå emballasje til et bredt spekter av matvareprodusenter, samt ulike typer bygningsmateriell. Selskapet får under tvil være med i sammenstillingen vår.

Kun selskaper som var notert i hele 2022 er med på listen. Det gjør at et selskap som Norway Royal Salmon, som nå er en del av Salmar, ikke er med. Heller ikke Benchmark Holdings er med på oversikten fordi dette selskapet helt nylig ble notert i Oslo.

Mener lakseskatten slår mer

Aksjeanalytiker Herman Aleksander Dahl i Nordea Markets mener at utviklingen for sjømataksjene ville vært verre om det ikke var for en så sterk start på fjoråret.

– Lakseskatten slår hardere enn det en ser i utviklingen i aksjekursene gjennom 2022, og en er nok på mange måter «reddet» av en stram markedsbalanse og høye laksepriser, skriver han i en kommentar.

Analytiker Herman Aleksander Dahl i Nordea Markets, her på besøk ved et av Bakkafrost sine anlegg på Færøyene. Foto: Anders Furuset

Dahl merker seg at Bakkafrost kommer best ut av de store lakseprodusentene.

– Ingen grunnrenteskatt og en litt mer nyansert topplinjeskatt gjør at de skiller seg ut fra de andre store oppdretterne som har mye produksjon i Norge, skriver Dahl.

Bakkafrost produserer laks i Skottland og på Færøyene. Selskapet har også egen produksjon av fiskemel, fiskeolje og fiskefôr, samt egne brønnbåter.

Og landbasert på bunn

Det er det landbaserte lakseselskapet Atlantic Sapphire som hadde svakest utvikling i fjor, med et aksjekursfall på 82,7 prosent. Selskapet hentet frisk kapital i sommer, da det solgte aksjer for over 1,2 milliarder kroner til kurs 20,5 kroner. Siden fortsatte kursen ned. Ved årsskiftet var den på 7,58 kroner.

– For de fleste taperne var det kapitalbehov på ugunstige tidspunkter samt operasjonelle utfordringer, skriver Alexander Aukner i DNB Markets i en generell kommentar til oversikten.

Han merker seg at kun fem aksjer endte i pluss.

– Vinnerne i 2022 er to ganske små selskaper, så vi får også anta at likviditet kan ha spilt inn på kursutviklingen her, skriver han.

De store lakseprosentene Mowi, Lerøy og Salmar endte med kursfall på mellom 20 og 35 prosent.

Gjennombrudd?

Dahl i Nordea Markets tror at 2023 kan bli et år med gjennombrudd for landbasert lakseproduksjon.

– Salmon Evolution viser svært gode data fra sine første uttak av fisk, Andfjord Salmon ligger an til å ta ut sin første fisk i løpet av året og Gigante Salmon bygger for fullt, skriver Dahl.

Han mener at det er positivt å bygge på land i Norge.

– Anleggene her ligger nærmere «lakseinfrastrukturen», og på den måten har de tilgang på mer kompetanse personell og utstyr i oppstartsfasen, skriver han.

Tror på godt år

2022 var et godt år for norske lakseprodusenter, og analytiker Knut-Ivar Bakken i Sparebank 1 Markets tror at også 2023 blir godt.

– 2022 ga et fantastisk resultat, men selv etter innføring av grunnrente, venter vi at 2023 vil ha høyere netto inntjening for næringen enn i 2019, 2020 og 2021, sa han nylig under Sjømatdagene på Hell.

Bakken venter høyere oppnådde priser i 2023 enn i 2022.