2022 var et år med god inntjening for lakseprodusentene. Samtidig førte forslaget til grunnrenteskatt til et massivt kursfall, som ikke er hentet tilbake. Til sammenligning endte hovedindeksen omtrent i null, godt hjulpet av høye olje- og gasspriser.

Sjømatindeksen viser tydelig at både sjømatindeksen og hovedindeksen falt før forslaget ble offentliggjort 28. september, og at sjømatindeksen stupte den dagen.

Av de 29 aksjene i oversikten vår, var det kun fem som endte året med en børsoppgang.