Det fremgår av den årlige rapporten for lederlønninger, som Mowi publiserte på sine nettsider onsdag morgen.

I rapporten heter det at retningslinjene for lederlønninger ble foreslått av styret, og godkjent av selskapets generalforsamling i 2022.

– Total-kompensasjonen som tilbys toppledelsen skal være konkurransedyktig, både nasjonalt og internasjonalt, heter det.

Det står også at retningslinjene for lederlønn skal gjøre at selskapet kan tiltrekke seg ledere med erfaring og nødvendig kunnskap, holde på ansatte og gjennom langsiktige incentiver motivere de ansatte.

Rekordtall

I rapporten fremheves det at Mowi hadde et rekordsterkt resultat i fjor, med et operasjonelt driftsresultat på 1,0 milliarder euro, nær rekordhøye slaktevolum og attraktive kostnader.