I sommer sendte Nofima en regning til Fiskeridirektoratet med kort betalingsfrist. Da den ikke ble betalt, sendte Nofima automatisk saken videre til selskapet Kravia as. Kravia «hjelper bedrifter med å få inn penger», altså det som på godt norsk også kalles for et inkassobyrå.

I en epost sendt fra en seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet til Nofima, med kopi til syv andre ansatte i direktoratet, blir det opplyst at kravet fra Kravia as ikke kom til å bli betalt.

– Vi viser til vedlagte betalingspåminnelse fra Kravia AS ang.