Det opplyses i en melding tirsdag.

The Kingfish Company
  • Selskap etablert i 2016 som produserer yellowtail kingfish i et landbasert anlegg (RAS-anlegg) sørvest i Nederland (Kats). Hovedkontoret ligger i Amsterdam
  • Kontrollerer hele verdikjeden fra stamfisk og klekking til slakting
  • Har ambisjoner om å bygge et stort anlegg i Maine, USA, samt på sikt anlegg også i Sør-Europa
  • Er børsnotert i Oslo (Euronext Growth)
  • Anlegget i Nederland bygges ut, og skal i løpet av 2023 få en produksjonskapasitet på rundt 6.000 tonn per år.
  • Har rundt 140 ansatte.

Kloet er medgrunnlegger av selskapet, og jobber i dag som teknologidirektør.

- Kloets betydning for The Kingfish Company sin suksess kan ikke bli overdrevet. Vi er svært glad for hans dedikerte og verdifulle bidrag gjennom årene, og vi er glade for at han vil fortsette som rådgiver, sier toppsjef Vincent Erenst i meldingen.

Kloets ansvar vil nå bli delt mellom andre personer i ledelsen.

I slutten av oktober ble det kjent at Ohad Maiman ga seg som toppsjef i selskapet. Han er også en av grunnleggerne av det landbaserte oppdrettsselskapet i Nederland.