– Vi når raskt maksimalt tillatt biomasse (MTB). Derfor er det nødvendig å starte slaktingen tidligere enn opprinnelig planlagt, noe som påvirker størrelsen på den første fisken vi slaktet,