Det viser kvartalstallene til det børsnoterte selskapet som ble presentert torsdag.

Norcod hadde en omsetning på 27,9 millioner kroner i andre kvartal.

Norcod
  • Driver kommersielt oppdrett av torsk i sjøanlegg.
  • Selskapet er gjennom eierskap og partnerskap involvert i hele verdikjeden.
  • Norcods oppdrettsanlegg ligger i Midt-Norge, samt Meløy i Nordland.
  • I 2023 driver selskapet også anlegg i Nesna kommune, etter godkjennelse i juli 2022.
  • Selskapet er notert på Euronext Growth Oslo.
Kilde: Norcod

Driftsresultatet før justeringer av biomasse for perioden var på minus 43,8 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av en kombinasjon av stort press på prisene under sesongen for fiske av torsk, og høye brønnbåtkostnader, ifølge kvartalsrapporten.

Driftsresultatet for samme periode i fjor endte på minus 200.000 kroner.

– Vi er stadig i en oppstartsfase, det er første syklus vi ha avsluttet i andre kvartal. Det vi har oppnådd i første syklus er at vi har fått god kompetanse om oppdrett av torsk i stort volum og fått bevis på at konseptet fungerer. Vi kan så klart ønske oss et bedre resultat, men vi hadde forventet å gå i minus nå i starten. Vi har fra start lagt fundamentet til å kunne oppdrette torsk i stor skala og har selvfølgelig hatt en del oppstartsomkostninger. Derfor skal vi ha mer volum gjennom vår produksjon, noe som vi forventer å øke med nesten 100 prosent i neste syklus, sier administrerende direktør i Norcod, Christian Rieber, til Intrafish.

Han legger til:

– En av tingene som kostet oss i andre kvartal, var at vår slaktepartner mistet ventemerden. Da må man losse fisken direkte, og det ga en mye høyere brønnbåtkostnad enn budsjettert.

Rieber tror man vil se hyggeligere tall mot slutten av året.

– Vi starter med å slakte andre syklus i slutten av september, og allerede da vil man se helt andre tall på produksjonen.

Tredje syklus i sjøen

Norcods første runde med slakting var ferdigstilt i mai. Selskapet skal etter planen slakte andre syklus i tredje kvartal i år. I tillegg har sjøfasen for selskapets tredje syklus oppdrettstorsk allerede startet.

Kostnadsnivået til omfattende innsatsfaktorer i produksjonen har økt i det siste kvartal, ifølge selskapet. I rapporten skriver selskapet at havbruksnæringen har opplevd en økning i råvare- og transportkostnader på grunn av uroen i Europa, stor etterspørsel, råvaremangel og inflasjon.

– Det er krevende. Vi startet nærmest opp driften i koronatiden, og nå har vi et bilde hvor vi ser høy inflasjon og stigende priser, men det er ikke annerledes for oss enn for andre oppdrettere. Det er «the name of the game». På tross at vi ser stigende priser ser vi også stigende avsetningspriser i markedet. Vi ser positivt på utviklingen, sier Rieber.

– Vi har hatt oppdrettstorsk i markedet i over ni måneder nå. Det kan vi merke på etterspørselen av fisken nå i andre syklus. Interessen i markedet blir sterkere og sterkere når kjøperne blir kjent med produktet vårt og jo lengre tid vi har Norcod i markedet, fortsetter han.

Nytt anlegg

Norcod skriver at det følger utviklingen i de stigende prisene på fiskefôr og vil rapportere om mulige konsekvenser i påfølgende rapporter. Selskapet forventer å oppnå høyere priser i marked ved å levere større fisk som er jevnt bedre egnet for filetproduksjon. Norcod har tatt den strategiske beslutningen om å utvide tiden i sjøen for å levere fersk torsk på gjennomsnittlig over 4 kilo til markedet. Som nevnt i forrige kvartalsrapport har selskapet økt sitt forventede slaktevolum for 2025 med 10 prosent til 27.500 tonn hel, usløyd fisk.

I juni fikk selskapet tillatelse til å etablere et nytt produksjonsanlegg i Nesna, med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3600 tonn.

Det nye anlegget skal etter planen settes i drift i første halvdel av 2023.

Inkludert Labukta i Nesna har Norcod nå totalt fem torskeoppdrettslokaliteter langs norskekysten som omfatter 19 lisenser med en maksimal tillat biomasse på 13.920 tonn. Det gir et totalt produksjonsvolum på over 20.000 tonn.