Torskeoppdretteren Norcod venter negativt driftsresultat per kilo i 2024, til tross for lønnsomhet på deler av produksjonen. Selskapet forventer et breakeven-punkt i 2025, etterfulgt av et skifte til positiv driftsresultat pr kilo fra 2026 og utover.

Det fremgår av en oppdatering fra selskapet torsdag.

Ambisjonen om driftsresultat per kilo på 20 kroner i fremtiden forblir uendret.

- Forventningene og ambisjonene er i stor grad avhengig av forutsetninger om utviklingen i salgspriser, som for tiden er utfordrende å forutsi.