– Dette er bare en tredel av leveransene til første byggetrinn. Som du skjønner, er det svære greier! Ola André Synes står foran en rekke store,