– Dette er bare en tredel av leveransene til første byggetrinn. Som du skjønner, er det svære greier!

Ola André Synes står foran en rekke store, terningformede stålkasser på flere meter. De skal bli co₂-luftere som skal brukes på anlegget Artec Aqua bygger for Salmon Evolution utenfor Molde.

Nordic Steel omtaler seg selv som «et ledende stålsenter».