Oppdrettsselskapet Nordlaks kom inn i prosjektet i fjor, da de overtok selskapet Hydra Salmon Company II AS, som hadde fått tilsagn om fire utviklingstillatelser til utvikling av konseptet «produksjonstank».

Nå går snart byggingen i gang melder selskapet.

HYDRA
  • «Produksjonstanken» lages for oppdrett av atlantisk laks eller regnbueørret. Enheten får tett tak og vegger ned til 20 meter under havoverflaten. Den tette konstruksjonen har til hensikt å hindre lakselus og sykdomssmitte å komme inn til fisken
  • I nedkant av den tette veggen skal det være et system utskifting og strømsetting av vannet inne i tanken. Produksjonstanken skal ha integrerte systemer for fôring og dødfiskhåndtering, og kunne operere alene der det er forhold til det
  • Enheten vil ikke være permanent bemannet. Ekstern assistanse kan være nødvendig ved mottak av fôr, utstyr, uttak av fisk, tømming av ensilasje med mer. Produksjonstanken er ikke avhengig av fôrflåte. Den skal kobles til landstrøm, men vil ha backup generatorer i tilfelle strømbrudd.
  • Enheten består av tre deler: overflatemodul, tank-/skrogvegg og ledeskovlmodul.

Kilde: Nordlaks

– Jeg er glad for at vi nå har en klar plan for fremdrift og bygging av Hydra. Dette er naturligvis en viktig beslutning og en stor milepæl i utviklingsprosjektet. Vi gikk ut bredt både nasjonalt og internasjonalt i anbudsprosessen, og vi er trygge på at Gemak er rett partner for å realisere Hydra-prosjektet, uttaler Nordlaks-gründer Inge Berg i meldingen. Han er direktør for prosjektutvikling i Nordlaks.

Inge Berg er direktør for prosjekt-, konsept og strategiutvikling i Nordlaks. Foto: Nordlaks/Deadline

Gemak er en større tyrkisk verftsgruppe med hovedaktiviteten i byen Yalova. Området er kjent for Nordlaks da begge selskapets nye brønnbåter ble bygget av et annet verft i det samme området, går det fram av meldingen.

Der opplyses det at stålkuttingen begynner ved verftet i sommer, og at Hydra skal være klar for transport til Norge i første kvartal 2024. Verftet tar nå fatt på detaljplanlegging av byggingen, og vil i denne fasen støttes av NSK Ship Design AS i Harstad som i samarbeid med Nordlaks i Vesterålen har gjennomført prosjekteringen av Hydra-designet så lang.

– Dette er en merkedag også for NSK Ship Design. Vi er stolt av å samarbeide med Nordlaks om enda et innovativt havbrukskonsept som også bidrar til utvikling av havbruksnæringen, uttaler daglig leder i NSK Ship Design, Mats Nygaard Johnsen, i meldingen og legger til at akvakultur er i ferd med å bli en betydelig del av selskapets aktiviteter:

– Det er et nytt fagfelt som åpner helt nye muligheter for oss. Dette prosjektet er med på å bevise at vi har klart å skape et sterkt miljø for utvikling av havbruksteknologi i vår region, uttaler Nygaard Johnsen.

Byggekontrakten som ble signert mandag denne uken, innebærer at verftet tar ansvar for design, bygging og levering av enheten.

Slik ser Hydra ut. Foto: Illustrasjon Nordlaks/NSK Ship Design

– Målet er at Hydra skal plasseres på lokaliteten Sørvika, ved den nordre enden av Raftsundet i Hadsel kommune. Dette er en meget godt egnet lokalitet for å teste ut konseptet og utnytte fordelene som designet gir med passiv vannutskifting. Vi jobber også videre med å få på plass egne fortøyninger og høyspent strømtilførsel fra land innen Hydra er på plass på lokaliteten, uttaler prosjektleder Bjarne Johansen i Nordlaks avslutningsvis i meldingen.