Mandag ble det kjent at et fond forvaltet av Summa Equity inngår partnerskap med fiskehelseselskapet Stim.

Martin Gjølme, partner hos Summa Equity. Det er et nordisk forvaltningsselskap med hovedkontor i Sverige. Foto: Summa Equity

Rent konkret innebærer det at fondet kjøper 75 prosent av aksjene fra Jim-Roger Nordly. Samtidig blir Nordly med videre i samme rolle som tidligere.

– Stim er verdensledende innen fiskehelsetjenester og produkter som vi vet det vil bli stadig behov for. Sammen skal vi videreutvikle Stim, og ta veksten videre.