Igjen har debatten om grunnrenteskatten overskygget alt annet i laksenæringen denne uken.

Det er fortsatt den såkalte normprisen som har stått i fokus, altså prisen som er foreslått som grunnlag for å beregne inntekten det skal betales grunnrenteskatt av. Næringen mener at prisen er grunnleggende feil, og at det skal skattes av reelle inntekter, mens Finansdepartementet er redd for at integrerte konsern skal feilprise fisken internt for å minimere skatten.

I den grad det arrangeres pressekonferanser om temaer innen fiskeri- og oppdrett har jeg de siste årene vært omtrent eneste journalist som har møtt opp.