Det melder regjeringen i en pressemelding fredag.

Regjeringen har vært på jakt etter kandidater til prisrådet som skal sette en normpris på laksen. Dette melder finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil være på plass før jul. Men selve prisene skal de først sette fra 1. juli 2024.

Næringen har for det meste vært kritisk til at det skal etablere et normprisråd, og argumentert for at de da kan risikere å skatte for inntekter de ikke har. I fredagens pressemelding vises det til at Finansdepartementet tar innover seg næringens bekymring og melder videre:

«Men står fast ved vurderingen om at et prisråd best balanserer hensynene til forenkling og motvirkning av overskuddsflytting. Det understrekes at målet om markedspris ved merdkanten gjelder uavhengig av om det er selskapene selv eller prisrådet som fastsetter priser.»

Ønsket kandidater

Regjeringen melder i pressemeldingen at hjemmelen for oppnevning av prisrådet tre i kraft fra og med fredag 24. november.

– I oktober ba vi om innspill til aktuelle kandidater til prisrådet. Vi har blant annet fått forslag til kandidater fra Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, LO og flere ulike utdanningsinstitusjoner. Vi har fått gode innspill og jeg er trygg på at vi skal få på plass et kompetent prisråd. Akkurat som Petroleumsprisrådet, mener jeg at prisrådet for havbruk vil være en god ordning både for selskapene og for fellesskapet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i pressemeldingen.

Prisrådet sin jobb blir å sette markedsverdien på fisken ved merdkanten. Dersom de ikke setter en pris, som fremdeles er en mulighet, må selskapene selv beregne markedsverdien på merdkanten selv, opplyses det om i pressemelding. Det er slik verdien blir beregnet i dag.

Overgangsordning

Inntil rådet er i gang med å sette priser fra sommeren 2024 vil det være selskapene selv som må fastsette markedsprisen.

Finansdepartementet legger opp til at det blir en overgangsordning for fastprisavtaler som fører til at selskapene kan velge priser fra prisrådet eller å sette priser selv i 2024.

Departementet forbereder nå endelige forskrifter, i lys av høringsinnspillene. Departementet legger fortsatt opp til to typer skatteavregningspriser, én for løpende salg (spotpriser) og én for fastpriskontrakter.