Et lukrativt forslag lå på forhandlingsbordet for en norsk oppdretter på Averøy nord for Molde i fjor. Han skulle få tre millioner kroner i årlige utbetalinger for midlertidig å sitte som eier av to oppdrettsselskap, og ytterligere ti millioner kroner når selskapene skulle leveres tilbake til sin russiske eier – så snart det var mulig.

– Jeg kan ikke huske hvor den ideen kom fra.

Den sier den norske oppdretteren Arne Geirulv (64), som forteller om kritiske forhandlinger med Russlands største lakseoppdretter Inarctica i fjor sommer og høst.