Det fremgår Mowis kvartalspresentasjon for andre kvartal, publisert onsdag morgen.

Nova Sea driver lakseoppdrett på Helgeland, og har slakteri og hovedkontor på øya Lovund. Mowi eier direkte og indirekte 48,7 prosent av selskapet.

I andre kvartal slaktet Nova Sea 9.377 tonn laks, en oppgang fra 8.811 tonn samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet per kilo endte på 4,60 euro, opp fra 2,10 euro samme kvartal i fjor.