Gjennom en transaksjon som er en kombinasjon av tilførsel av frisk kapital og kjøp av eksisterende aksjer vil Nova Sea eie 33,4 prosent av Torghatten Aqua. På sikt skal oppdrettsvirksomheten til Torghatten Aqua driftes i samarbeid med Nova Sea.

Partene opplyser ikke hvor mye Nova Sea betaler for eierandelen.

– Dette er en stor og glad dag for oss! Hovedaksjonærene i Nova Sea og Torghatten Aqua har samarbeidet gjennom flere tiår. De har en felles ambisjon om vekst og utvikling, både i selskapene, næringen og regionen. Vi gleder oss derfor over at vi aktivt skal kunne ta del i dette i tiden framover, sier administrerende direktør i Torghatten Aqua, Øyvind Løvdahl i en melding.

Etter transaksjonen er gjennomført, skal Torghatten Aqua-aksjen noteres på NOTC-listen. Det er en omsetningsplass for aksjer som av mange blir kalt «gråmarkedet».

Styrene i de to selskapene har godtatt avtalene i dag fredag, og Torghatten Aqua kaller inn til ekstraordinær generalforsamling for en endelig godkjennelse 23. februar.

Visningsanlegg og utdannelse

Torghatten Aqua het tidligere Torgnes as. Det er et investerings- og utviklingsselskap som driver med lakseoppdrett, forskning og utvikling, reiseliv og utdannelse.

Selskapet har blant annet visningsanlegg, og et anlegg med rorbuer og restaurant utenfor Brønnøysund.

– Vi har brukt god tid siden sist sommer på å lære hverandres virksomheter å kjenne, og kartlegge synergier og muligheter som samarbeidet åpner for. Derfor er vi overbevist om at det vi har kommet fram til, vil være svært positivt for begge selskapene, for de ansatte og for aksjonærene, sier adm.dir. i Nova Sea, Tom Eirik Aasjord i en melding.

Største eier i Torghatten Aqua er Trøndelag Helgeland Invest. Der er Paul Birger Torgnes største eier og styreleder. I desember flyttet Torgnes fra Brønnøysund til Trondheim. Han hadde da over lang tid vært misfornøyd med manglende næringsutvikling i kommunen, men dråpen som fikk begeret til å renne over for Torgnes var en skolenedleggelse.

Torghatten Aqua-konsernet omsatte for 131 millioner kroner i 2022, og hadde et driftsresultat på -22 millioner kroner. Bokført egenkapital var på 238 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Nova Sea er blant Norges største ikke-børsnoterte lakseselskaper. Mowi er største eier, med en eierandel på 49 prosent. Selskapet har slakteri og hovedkontor på øya Lovund på Helgeland.