Styret i Nova Sea har besluttet å gjenoppta byggingen av nytt slakteri på Lovund i Nordland. Spaden skal settes i jorda i april 2024, opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag.

– Det gamle slakteriet er utdatert og trangt. Vi må ha et nytt slakteri for å henge med i utviklingen i bransjen. Med denne investeringen får vi et topp moderne og fremtidsrettet slakteri på Lovund. Dette gir en enda bedre hverdag både for fisken vår og for våre ansatte, uttaler administrerende direktør i Nova Sea, Tom Eirik Aasjord, i meldingen.

Det var 29. september, dagen etter at regjeringen varslet innføring av grunnrenteskatt i havbruket, at oppdrettsselskapet med base i Lurøy kommune kom med den kontante beskjed om at de satte investeringen i nytt lakseslakteri i frys.

Nå blir slakteriet en realitet likevel.

– Stor betydning

Nova Sea vil øke slaktekapasiteten betraktelig med det nye slakteriet vil. Avhengig av aktivitetsnivå, vil slakteriet bidra til 10 til 40 nye arbeidsplasser opplyses det. Dette kommer i tillegg til de arbeidsplassene Nova Sea har der i dag.

Investeringen har en samlet estimert ramme på i overkant av 2 milliarder kroner går det videre fram.

– Investeringen på omslag 2 milliarder, er den største enkelt investering som noen gang er gjort i Lurøy kommune. Den vil ha stor betydning for Lovund som samfunn, og for Lurøy kommune. En slik satsing vil også ha ringvirkninger lang ut over kommunegrensen, og dermed ha stor regional betydning, uttaler ordfører i Lurøy, Håkon Lund, i meldingem.

Tidligere i sommer ble det kjent at Helgeland Smolt blir en realitet i nabokommunen Meløy, med etablering i nytt anlegg til 1 milliard kroner. Her er Nova Sea en av de største eierne med 74 prosent.

Administrerende direktør Tom Eirik Aasjord i Nova Sea. Foto: Bent-Are Jensen

Kommer med et stikk

– Nå har vi gått gjennom et år med stor usikkerhet som følge av grunnrenteskatten. Men vi ønsker å utvikle lokalsamfunnet vårt, gi arbeid til leverandørene våre, ha god kvalitet på fisken vi selger, samt ta godt vare på våre ansatte. Det er langt viktigere for oss enn grunnrenten, og vi er utrolig glade for å ha et styre som velger å satse så offensivt i ei tid der det fortsatt er mye usikkerhet, uttaler Aasjord i meldingen.

Han kommer samtidig med et stikk til politikerne som han mener må levere:

– Investeringen er en stor økonomisk belastning for oss, nå som grunnrenteskatten er innført. Vi forventer at politikerne fremover bidrar med å legge forholdene til rette langs kysten, gjennom stabile og forutsigbare rammebetingelser for oppdrettsnæringa. Nå gjør vi et formidabelt løft for å sikre både oppdrettsnæringen og leverandørindustrien i landsdelen. Vi forventer at politikerne ser nytten i å være med på reisen videre.