Produksjonskostnadene i Norge var på 44 kr/kg i første kvartal, mens de var rett under 39 kr/kg på Island. – Vi har for høye kostnader i Norge. De er på et