Det opplyser selskapet i en oppdatering onsdag kveld.

Selskapet har valgt å publisere foreløpige regnskapstall, ofte kalt resultatvarsel, som følge av utfordringene sine.

I første kvartal oppnådde selskapet et operasjonelt driftsresultat på rundt 115 millioner kroner, opplyses det i meldingen. Dette som følge av lav prisoppnåelse og «enkelte engangskostnader».

Samme kvartal i fjor var tilsvarende resultat på 60 millioner kroner.

Norway Royal Salmon
  • Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish.
  • I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner.

- NRS har i løpet av første kvartal opplevd flere biologiske utfordringer med vintersår i den norske virksomheten enn normalt. NRS har av velferdsmessige årsaker derfor valgt å fremskynde slaktingen av den berørte fisken. Dette har resultert i en lav superior-andel og lavere prisoppnåelse enn markedsprisene i kvartalet skulle tilsi, heter det.

Lavere volum

Som følge av hendelsene har selskapet nedjustert anslaget for slaktevolum i 2022 fra 35.000 tonn til 32.000 tonn laks.

NTS eier rundt 72 prosent av Norway Royal Salmon (NRS) - og har følgelig sendt ut en likelydende melding.

Salmar har lagt et bud på NTS, og har kontroll over rundt 52 prosent av aksjene. Etter Konkurransetilsynet har godkjent Salmars kjøp, og aksjene er overført, må Salmar fremme et pliktig kontantbud på resten av NTS. Dette er ventet å skje i sommer eller høst.

Hverken konstituert konsernsjef Charles Høstlund eller finansdirektør Ola Loe besvarte umiddelbart IntraFish telefon onsdag kveld.

Norway Royal Salmon publiserer komplett rapport før første kvartal 25. mai.