– Saken handler om smolt levert fra Namdal Settefisk til lokalitet Fartøyvika i Juli 2021. Ved oppdagelse av furunkulose på fisken ble utsatt fisk umiddelbart destruert og planlagt smoltleveranse stoppet, skriver Klaus Hatlebrekke i en epost til IntraFish. Han er konstituert konsernsjef i NRS.

Selskapet meldte tirsdag kveld at deres datterselskap NRS Farming er siktet for brudd på dyrevelferdsloven og matloven.