– Oppsummert var første kvartal et problemfullt kvartal påvirket av prisoppnåelse, produksjon og kostnader. Dessverre ser vi mye av det samme i andre kvartal, sa konstituert konsernsjef Charles Høstlund under onsdagens presentasjon av førstekvartalstallene.

Så lenge spotprisene ligger over kontraktsprisene, er det dårlig butikk å selge på kontrakt. NRS opplyser ikke hvilke nivåer deres kontrakter ligger på.

– De fleste kontraktene ble inngått i slutten av 2021, sier Høstlund som ikke vil spesifisere nærmere.

– Mye av dette er årskontrakter, men jevnt volum per kvartal fremover, legger han til.