Det opplyses i en børsmelding mandag morgen.

Ved at et transaksjon som ble meldt om 23. november, og nå er gjennomført, har NTS og Helge Gåsø kommet i en posisjon hvor de eier så mye av Norway Royal Salmon (NRS) at de er pliktig til å legge et bud på resten av aksjene. Budet må være på 209 kroner aksjen, mot sluttkurs fredag på 175,6 kroner.

Vil selge seg ned

Grupperingen (Gåsø og NTS, som er nærstående og anses som en) kom i denne posisjonen fordi avtalen mellom NTS og NRS om salg av aksjene i islandske Ice Fish Farm nå er gjennomført.

Midt-Norsk Havbruk, som er et heleid datterselskap av NTS, har nå 14,45 prosent av aksjene i NRS. NTS kontrollerer 30,84 prosent av NRS. I tillegg kontrollerer Helge Gåsø og nærstående av ham 3,72 prosent. Totalt kommer de dermed på 34,57 prosent - noe som utløser tilbudsplikt på resten av aksjene.

- Den konsoliderte gruppen, herunder MNH, har ikke til hensikt å fremme pliktig tilbud, og vil følgelig ta sikte på å selge seg ned under tilbudspliktsgrensen innen utløpet av fristen på 4 uker, jf. verdipapirhandelloven § 6-9. Melding om salg kan endres til melding om tilbud i samsvar med vilkårene inntatt i verdipapirhandelloven § 6-8 (4), heter det i meldingen.

Danske Bank er finansiell rådgiver, mens Arntzen de Besche er juridisk rådgiver for NTS i transaksjonen.