Dette er en kombinasjon av aksjer selskapet allerede eier, og aksjer hvor det er gitt aksept til budet på 240 kroner aksjen. Oppdateringen er per torsdag kl. 10:00.

Det opplyses i en børsmelding torsdag formiddag.

NTS ASA
  • Et børsnotert holdingselskap med hovedkontor i Rørvik
  • Konsernet driver med lakseoppdrett (Salmonor), servicebåter og brønnbåter (gjennom 72%-eide Frøy). NTS er hovedeier i Norway Royal Salmon (NRS), som igjen er hovedeier i islandske Arctic Fish
  • Helge Gåsø og hans familie er hovedeier i NTS med 37 prosent av aksjene
  • Salmar har sikret seg forhåndsaksept på over 50 prosent av aksjene i et bud som priser NTS til rundt 15,1 milliarder kroner

Torsdag er også siste dag for NTS' tilbud, som kan aksepteres frem til klokken 16:30 i dag.

Etter NTS la sitt bud, har som kjent Salmar varslet et bud på 270 kroner aksjen. Budet fra Salmar betinger minst 50 prosent oppslutning.

Aksjekursen i NRS er i skrivende stund 275,0 kroner.

Norway Royal Salmon (NRS)
  • Lakseselskap med produksjon i Troms og Finnmark
  • Hadde et slaktevolum på 30.500 tonn i 2020
  • Selskapet har en stor salgsorganisasjon, som selger for mange eksterne kunder. I 2020 solgte de 88.900 tonn
  • Selskapet er notert ved Oslo Børs
  • Hadde 217 ansatte da årsrapporten for 2020 ble presentert.
Kilde: Årsrapporten for 2020