Det opplyses i en melding fra det Rørvik-baserte selskapet fredag formiddag.

På agenda er blant annet godkjennelse av årsregnskap og årsberetning - men også votering over et forslag om samtykke til gjennomføring av emisjon i datterselskapet Norway Royal Salmon (NRS).

Det var i dette selskapet det torsdag ble avhold ekstraordinær generalforsamling, hvor denne transaksjonen ble stemt ned.

Generalforsamlingen skal gjennomføres ved selskapets hovedkontor i Rørvik sentrum.

Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag ettermiddag varslet også selskapet at aksjonærene Odd Reidar Øie og Hans Martin Storø har krevd en ekstraordinær generalforsamling i selskapet.

De krever blant annet valg av nytt styre, samt at det gjennomføres granskning av selskapet.

Tidligere i år har NTS gjennomført hele tre ekstraordinære generalforsamlinger, hvor tema stort sett har vært styrevalg.

Også på den ordinære generalforsamlingen 29. april er valg av styre et tema.

Salmar har lagt inn et frivillig bud på NTS med akseptfrist 29. april, altså samme dag som den ordinære generalforsamlingen. Så langt har aksjer tilsvarende rundt 50,2 prosent av NTS akseptert å selge til Salmar.