– NTS ASA har et uttalt mål å være en aktiv deltaker i produksjon av 100.000 tonn laks i Norge i løpet av en tre- til femårsperiode. Framfor å selge oss ned i NRS søker vi heller å øke vår eksponering mot norsk oppdrett, i et selskap godt posisjonert for videre vekst, sier styreleder Odd R. Øie i NTS i en melding.

NRS-aksjen ble fredag handlet til 169 kroner. Budet tilsvarer dermed en premie på 23,7 prosent. Kursen fredag var imidlertid den laveste på over ett år.

Budet på 209 tilsvarer en pris på Norway Royal Salmon på rundt 9,2 milliarder kroner.

NTS ASA
  • Et børsnotert holdingselskap med hovedkontor på Kolvereid mellom Namsos og Rørvik
  • Konsernet driver med lakseoppdrett (Midt-Norsk Havbruk), servicebåter (Frøy Gruppen) og brønnbåt (Norsk Fisketransport)
  • Helge Gåsø og hans familie er hovedeier i NTS

Endret mening

21. juni meldte NTS at de var kommet i en situasjon som gjorde at det enten måtte fremme bud på NRS, eller selge seg ned. NTS skrev da at det hadde til hensikt å selge seg ned, til under den andelen som utløser budplikt. Nå har selskapet ombestemt seg.

- NTS har i samsvar med ovennevnte besluttet å endre tidligere melding om nedsalg og vil dermed fremsette pliktig tilbud på alle utestående aksjer i NRS i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 6, heter det i en børsmelding.

Gjorde aksjedeal med Måsøval

NTS kom inn på eiersiden i NRS da deres heleide datterselskap Midt Norsk Havbruk gjennomførte en transaksjon med Måsøval Eiendom om kjøp av aksjer i Norway Royal Salmon og salg av aksjer i det islandske selskapet Ice Fish Farm.

Transaksjonen ble avtalt i november 2020 og gjennomført i juni - og gjorde at NTS og hovedeier Helge Gåsø eide 34,57 prosent av aksjene i NRS.

Budprisen på 209 kroner aksjen er den prisen NRS-aksjene hadde i den omtalte transaksjonen.

Budperioden varer til og med 16. august.

Danske Bank og Nordea Bank er finansielle rådgivere for NTS, mens Arntzen de Besche er juridiske rådgivere.

Norway Royal Salmon (NRS)
  • Lakseselskap med produksjon i Troms og Finnmark
  • Hadde et slaktevolum på 30.500 tonn i 2020
  • Selskapet har en stor salgsorganisasjon, som selger for mange eksterne kunder. I 2020 solgte de 88.900 tonn
  • Selskapet er notert ved Oslo Børs
  • Hadde 217 ansatte da årsrapporten for 2020 ble presentert.
Kilde: Årsrapporten for 2020