– Jeg skal fortsette det gode arbeidet som er gjort så langt, sier han til IntraFish.

– Før du fikk jobben, formoder jeg at du hadde en samtale med eierne i USA. Hvilke endringer er du satt på til å gjøre?

– Som tidligere finansdirektør i selskapet har jeg vært med å utarbeide de planer og strategier som selskapet styret etter i dag. Og de planene skal ikke endre seg med meg nå.

– Blir der oppsigelser?

– Nei.

– Så du er en snill mann?

– Burde ikke alle være det? spør Eide.