Saken handler om et avslag på en driftsplan som Mattilsynet ga Alsker-selskapet Nordsjø Fjordbruk (heleid datterselskap av Alsaker Fjordbruk). Selskapet ønsket å flytte fisk mellom to ulike brakkleggingssoner, noe Mattilsynet mente ville innebære risiko for å spre sykdom, og avslo.

Alsaker Fjordbruk på sin side mener derimot at myndighetene ikke har gjort noen konkret vurdering. De mener også at den nye dyrehelseforordningen til EU er blitt en del av norsk rett, hvor hovedregelen er at flytting av fisk er tillat.