Kun fire minutter før torsdagens ekstraordinære generalforsamling i NRS tikket det inn en melding: Den uavhengige delen av det sittende styre har engasjert finansiell rådgiver for å bistå med finansieringen av oppkjøpet av NTS-selskapet Salmonor.

I tillegg innkalles det til en ny ekstraordinær generalforsamling, torsdag 7. april.

– Selv om styret registrerer at det har vært utvikling i eierskapssituasjonen i selskapets største aksjonær, NTS, er styret av det faste syn at det må overholde inngåtte avtaler og ivareta sin forpliktelse til å gjøre vurderinger og treffe beslutninger som er til beste for alle selskapets aksjonærer, heter det.

NTS er største eier i Norway Royal Salmon (NRS).

Kjøp for 8,3 milliarder kroner

I januar inngikk styrene i NRS og NTS en avtale om at lakseprodusenten Salmonor selges for en selskapsverdi på 8,3 milliarder kroner. Egenkapitalen prises til rundt 6,0 milliarder kroner.

Oppgjøret skal gjøre i en kombinasjon av NRS-aksjer og kontanter, og det var planlagt at Norway Royal Salmon skulle hente friske penger for å finansiere kjøpet.

– I løpet av de kommende ukene har selskapet til hensikt å hente inntil 2,0 milliarder kroner, skriver NRS i dagens melding.

Gitt at styret i NRS trolig skiftes ut torsdag, er det uklart hva som skjer videre i denne saken.

I Salmars varslede bud på NTS er en av forutsetningene at Salmonor ikke blir solgt.