Forslaget til statsbudsjett og ny regjering har preget nyhetsbildet den siste uken, også i sjømatnæringen.

Tirsdag presenterte den nå avgåtte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Selv om fiskeri- og havbruksnæringen i høy grad er politisk regulert, blir de begrenset påvirket av statsbudsjettet.

Mens fiskeriene for noen tiår siden var subsidiert, er næringen i dag svært lønnsom og i praksis uten subsidier. Riktignok er det foreslått 12 millioner til næringstiltak i fiskeriene, til den marginale selfangsten (ett fartøy i år) og til såkalt føringstilskudd (for fjerntliggende fiskemottak) - men det er mindre enn en dråpe i det store budsjetthavet.