– Disse anleggene bidrar ikke til spredning av lus. De