Norway Royal Salmon hadde et slaktevolum på 9.700 tonn sløyd vekt i andre kvartal 2021, ifølge en melding fra selskapet. I Norge-segmentet var slaktevolumet 7.900 tonn sløyd vekt, mens i