Euronext Growth
  • En av tre markedsplasser drevet av Oslo Børs. Skiftet navn fra Merkur Market i fjor høst. De to andre er hovedlisten (Euronext) og Euronext Expand (tidl. Oslo Axess).
  • På Euronext Growth kan selve opptaksprosessen vare fra en til to uker, mens prosessen for notering på hovedlisten kan ta mellom fire og åtte uker.
  • På Euronext Growth er det ikke krav til markedsverdi og lavere krav til spredning av aksjen ved notering.
  • På Euronext Growth er det ikke krav til fullt prospekt ved notering, ei heller IFRS-regnskap.
  • På hovedlisten må man også melde fra i en flaggemelding til markedet dersom man kjøper eller selger aksjer og overskrider eller faller under fem, ti eller 15, 20, 25, 33, 50, 66 og 90 prosent eierskap. På Euronext Growth må man flagge ved 50 og 90 prosent.
  • Ved begge markedsplasser er det krav om halv- og helårsrapport. Oslo Børs anbefaler likevel at selskapene legger frem tall for første og tredje kvartal, slik mange gjør.
Kilde: Oslo Børs / DN

Det opplyses i en melding mandag morgen.

Selskapet er allerede børsnotert i Australia.

Ifølge egne nettsider er selskapet verdens ledende helintegrerte produsent av fisken yellowtail kingfish, en oppdrettsfisk som brukes til sushi.

Selskapet har virksomhet ulike steder i Australia.

Ifølge en epost fra Sparebank 1 Markets, som skal arrangere en presentasjon av selskapet på tirsdag, er Clean Seas Seafood den største produsenten av yellowtail kingfish utenfor Japan.

26. februar publiserte selskapet en halvårsrapport som viste at de i regnskapsmessige første halvår 2021 (siste kalenderhalvår 2020) solgte 1.444 tonn fisk. Omsetning da ble 22,3 millioner australske dollar, mens underliggende bruttoresultat (ebitda) ble -5,1 millioner australske dollar.

Selskapet skrev da at det negative resultatet blant annet forklares med nedskrivninger av lagerbeholdning som følge av utfordrende markedssituasjoner grunnet korona, samt økt dødelighet hos fisken.