Onsdag morgen arrangerte Norway Royal Salmon (NRS) igjen en ekstraordinær generalforsamling. Det skjedde i selskapets kontorer i Trondheim.

Norway Royal Salmon
  • Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish.
  • I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner.

Styret ble valgt i tråd med forslaget fra NTS, som eier 68,1 prosent av Norway Royal Salmon, opplyser to kilder til IntraFish.

Styret består dermed av:

  • Paal Espen Johnsen (styreleder)
  • Bjørn Gabriel Reed
  • Sissel Gladsø
  • Kolbjørn Opsahl Selmer
  • Mariann Dønnum
  • Lillian Margrethe Bondø (varamedlem)
  • Karl Høie (varamedlem)

Paal Espen Johnsen er siviløkonom fra NHH, og jobber til daglig som investeringsdirektør i Akastor. Han er nestleder i styret i NTS, og var inntil nylig også styreleder i NTS-selskapet Salmonor.

Blant de som dermed forsvinner ut av styret er Roald Dolmen som var styremedlem og Ingri Marie Sivertsen som var styremedlem. Også styremedlem Kristine Landmark og Ivar Rolf Sandnes er ikke lengre en del av Norway Royal Salmon-styret.

Konflikt

Ledelsen og de uavhengige styremedlemmene i dagens Norway Royal Salmon-styre har de siste ukene jobbet med en kapitalforhøyelse på drøyt 2 milliarder kroner. Dette for å finansiere kjøpet av lakseselskapet Salmonor fra NTS.

Transaksjonen er omstridt, og NTS ønsker å utsette den. NTS ønsket heller ikke kapitalforhøyelsen, og fikk stanset denne på en ekstraordinær generalforsamling før påske.

Ledelsen i Norway Royal Salmon mener at NTS med det ikke overholder sine juridiske forpliktelser, og varslet at det vil anlegge søksmål mot sin største eier.

Trakk to saker

Sak nummer 6 og 7 på agendaen ble trukket.

Sak 6 var en instruks om at styret i NRS Farming skulle bestå av de samme aksjonærvalgte styremedlemmene som styret i Norway Royal Salmon.

Sak 7 var et forslag om at prosessen rundt den planlagte men avlyste kapitalforhøyelsen i Norway Royal Salmon skulle granskes.